רביעיית גל עצור
גל עצור - סקסופון מילטון מיכאלי - פסנתר ברהמי מיכאלי - חצוצרה שי רן – באס 30 ₪

14.10.2018
יום ראשון

דלתות

22:30

רביעיית גל עצור

גל עצור – סקסופון
מילטון מיכאלי – פסנתר
ברהמי מיכאלי – חצוצרה
שי רן – באס
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב