רביעיית גל עצור
גל עצור – סקסופון מילטון מיכאלי – פסנתר ברהמי מיכאלי – חצוצרה שי ראן – בס 31 ₪

21.01.2019
יום שני

דלתות

20:00

רביעיית גל עצור

גל עצור – סקסופון
מילטון מיכאלי – פסנתר
ברהמי מיכאלי – חצוצרה
שי ראן – בס
20:00 31 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב