רביעיית עודד גייצהאלס
משתתפים: שאול ברקן,אורי קוטנר,טום בוליג,עודד גייצהאלס ג'אז עכשווי 30 ₪

10.02.2014
יום שני

דלתות

22:30

רביעיית עודד גייצהאלס

משתתפים: שאול ברקן,אורי קוטנר,טום בוליג,עודד גייצהאלס
ג'אז עכשווי
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב