רביעיית עודד גייצהאלס
ג'אז מקורי משתתפים: שאול ברקן, אורי קוטנר, טום בוליג 40 ₪

17.09.2013
יום שלישי

דלתות

22:30

עודד גייצהאלס

ג'אז מקורי
משתתפים: שאול ברקן, אורי קוטנר, טום בוליג

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב