רוזלין 38
משתתפים: טל קיסרי, גיא תדמור, שחר לוי, רון הולצקנר 30 ₪

10.08.2015
יום שני

דלתות

22:30

רוזלין 38

משתתפים: טל קיסרי, גיא תדמור, שחר לוי, רון הולצקנר

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב