רוני בר הדס
שירים חדשים בעברית אורח מיוחד: מאור אלוש

15.07.2024
יום שני

דלתות

20:00

שירים חדשים בעברית
אורח מיוחד: מאור אלוש

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב