רוני פרי start again
הופעת הרכב רוק אלטרנטיבי משתתפים: אורון לאור, לירן פרידמן, מאור אלוש, טל תפוחי 40/50 ₪

04.12.2014
יום חמישי

דלתות

20:00

רוני פרי "start again"

הופעת הרכב
רוק אלטרנטיבי
משתתפים: אורון לאור, לירן פרידמן, מאור אלוש, טל תפוחי

40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב