רונן ירקון והחבורה
הרכב מלא פלוס אורחים פופ/ רוק עברי מקורי 30 ₪

21.10.2014
יום שלישי

דלתות

20:00

רונן ירקון והחבורה

הרכב מלא פלוס אורחים
פופ/ רוק עברי מקורי

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב