רועי פרייליך והמתוקים רצח
בהופעת רצפה חד פעמית משתתפים: דני עבר הדני, אביחי טוכמן, גדי פטר, ניר שלמה 42/50 ₪

25.01.2019
יום שישי

דלתות

21:00

רועי פרייליך והמתוקים רצח

בהופעת רצפה חד פעמית

משתתפים: דני עבר הדני, אביחי טוכמן, גדי פטר, ניר שלמה

21:00 42/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב