רם אוריון ונערות הרנטגן
2/12 משתתפים: אור אדרי, קוסטה קפלן, שי ברוך 40/50 ₪

02.12.2016
יום שישי

דלתות

21:30

רם אוריון ונערות הרנטגן

משתתפים: אור אדרי, קוסטה קפלן, שי ברוך

21:30 40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב