שדרת הילד
שדרת הילד 

03.03.2023
יום שישי

דלתות

20:30

שדרת הילד 

Organizer

כרטיסים

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב