שולחן לשישה
שולחן לשישה משיקים סינגל ראשון!

27.06.2022
יום שני

דלתות

22:30

שולחן לשישה משיקים סינגל ראשון!

Organizer

כרטיסים

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב