שחק – משכים קום
אורחי כבוד: שקל הנסיך הפרסי אורטגה קינג קראק שירוטו הדור הבא והווה 30/50 ₪

14.06.2018
יום חמישי

דלתות

22:30

שחק – משכים קום | השקת אלבום

אורחי כבוד:
שקל הנסיך הפרסי
אורטגה קינג קראק
שירוטו הדור הבא והווה
22:30 30/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב