שחר שירי
שחר שירי

18.11.2023
שבת

דלתות

20:00

שחר שירי

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב