שירה פלוס : נטשה כהן
לחנים חדשים לשירי זך , עמיחי , לאה גולדברג ואחרים עם יניב רובס 30 ₪

11.10.2013
יום שישי

דלתות

16:00

שירה פלוס : נטשה כהן

לחנים חדשים לשירי זך , עמיחי , לאה גולדברג ואחרים
עם יניב רובס

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב