שירה פלוס
30 ₪

08.05.2015
יום שישי

דלתות

16:00

שירה פלוס "חיפה שהתעוררה מחלום"

לחנים מקוריים לשירי משוררים על חיפה – מאת דליה רביקוביץ', אשר רייך, רחל לוריא, סיגל חן, מרגו פארן ואחרים
מתוך דיסק שיראה אור בקרוב בהפקת החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה

השירים הם פירותיו של קורס אקדמי בהנחייתו של פרופ' עודד זהבי.

בהשתתפות:
טליה אליאב, ישחק אבן מגד, מיכל גולן, נטע דנציגר, ליאת לייבל, אורית פרלמן, בתיה קיסר
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב