שירה פלוס #87
הלל יגל עם: להקת הלם לייט ונסים קלדרון 30 ₪

07.02.2014
יום שישי

דלתות

16:00

שירה פלוס #87 הלל יגל

עם: להקת הלם לייט ונסים קלדרון
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב