שירה פלוס #89
בני בשן - ישיר שירה וישוחח על שירה 30 ₪

13.06.2014
יום שישי

דלתות

16:00

שירה פלוס #89

בני בשן – ישיר שירה וישוחח על שירה
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב