שירה פלוס #91
השקת ספר "צבע" של המשוררת תהל פרוש 30 ₪

29.08.2014
יום שישי

דלתות

16:00

שירה פלוס #91

השקת ספר "צבע" של המשוררת תהל פרוש
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב