שירה פלוס #93 – מאיה בלזיצמן
שירה וצ'לו שרה משירי משוררים: זלדה, ביאליק, אורלנד ועוד 50 ₪

31.10.2014
יום שישי

דלתות

16:30

שירה פלוס #93 – מאיה בלזיצמן

שירה וצ'לו
שרה משירי משוררים: זלדה, ביאליק, אורלנד ועוד
50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב