שירה פלוס #94
שירי חיפה, פרויקט בהפקת החוג למוסיקה, אוניברסיטת חיפה 40 ₪

12.12.2014
יום שישי

דלתות

16:00

שירה פלוס #94

שירי חיפה, פרויקט בהפקת החוג למוסיקה, אוניברסיטת חיפה
40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב