שירה פלוס #98
30 ₪

27.11.2015
יום שישי

דלתות

14:00

שירה פלוס #98 – שמעון אדף וחסרי השם

 

 

16:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב