שישיית אילן סאלם
מנגנים: הלל סאלם, יונתן יודקוביץ, עדן לדין, נועם ויזנברג, שי זלמן 30 ₪

03.08.2015
יום שני

דלתות

20:00

שישיית אילן סאלם

מנגנים: הלל סאלם, יונתן יודקוביץ, עדן לדין, נועם ויזנברג, שי זלמן

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב