שישיית אילן סאלם
משתתפים: הלל סאלם, יונתן יודקוביץ, יונתן ריקליס, יונתן לוי, שי זלמן 30 ₪

10.01.2016
יום ראשון

דלתות

20:00

שישיית אילן סאלם

משתתפים: הלל סאלם, יונתן יודקוביץ, יונתן ריקליס, יונתן לוי, שי זלמן
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב