שישיית מיכאל אדוארדס
הופעת בכורה בתל אביב משתתפים: יונתן קוזלובסקי, רגב יאירי, יואב טריפמן, דור זהבי, מיכאל אדוארדס דור בר אב 30 ₪

03.02.2019
יום ראשון

דלתות

20:00

שישיית מיכאל אדוארדס

הופעת בכורה בתל אביב
משתתפים: יונתן קוזלובסקי, רגב יאירי, יואב טריפמן, דור זהבי, מיכאל אדוארדס
דור בר אב
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב