שי חמל
שירים אי אפשר לבד 30 ₪

28.02.2017
יום שלישי

דלתות

22:30

שי חמל

שירים אי אפשר לבד
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב