שי-לי עטרי
אירוח: נועם בנאי 60/70 ₪ ₪50 לחיילים וסטודנטים

22.05.2016
יום ראשון

דלתות

20:00

שי-לי עטרי

אירוח: נועם בנאי
20:00 60/70 ₪
₪50 לחיילים וסטודנטים

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב