שלושה מופעים / טיסה אחת
BLACK CHAMA aka Daniel Meir טריפ של דארק ביט ואינדסטריאל אלקטרוני. Ayelet Lerman - SoundHouse יצירה לויולה וסאונד בארבעה פרקים…

15.01.2018
יום שני

דלתות

22:30

שלושה מופעים / טיסה אחת

BLACK CHAMA aka Daniel Meir
טריפ של דארק ביט ואינדסטריאל אלקטרוני.

Ayelet Lerman – SoundHouse
יצירה לויולה וסאונד בארבעה פרקים

Hagai Izenberg – Radio Concrete
הקלטות שטח, סימפולים חיים מהרדיו וצעצועים מוגברים

22:30 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב