שליחי הבלוז
חברי הלהקה:ניב חובב, צ'לי סיגלסקי, עידן סיגלסקי, שאול אליהו 50 ₪

04.07.2015
שבת

דלתות

22:30

שליחי הבלוז

חברי הלהקה:ניב חובב, צ'לי סיגלסקי, עידן סיגלסקי, שאול אליהו
50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב