שלי ורותם
חגיגות שנה. הופעת רצפה 30 ₪

01.01.2014
יום רביעי

דלתות

22:30

שלי ורותם

חגיגות שנה. הופעת רצפה

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב