שלי טל
הופעה לקראת אלבום בכורה משתתפים: איתי אלה, צחי אילוז, אלי לוי רוק פופ בשילוב אלקטרוני 30 ₪

24.02.2015
יום שלישי

דלתות

20:00

שלי טל

הופעה לקראת אלבום בכורה
משתתפים: איתי אלה, צחי אילוז, אלי לוי
רוק פופ בשילוב אלקטרוני

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב