שלי לוי
כבר לא לבד עם פסנתר משתתפים- מתן אגוזי, שקד קליין 42/50 ₪

27.08.2019
יום שלישי

דלתות

20:00

שלי לוי

כבר לא לבד עם פסנתר
משתתפים- מתן אגוזי, שקד קליין
20:00 42/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב