שקד מוכיח
שירים חדשים מאלבום שבדרך חינם

12.12.2021
יום ראשון

דלתות

22:00

שקד מוכיח

שירים חדשים מאלבום שבדרך,
עידו כהן תוף יונתן קורן מיתר

חינם

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב