שרון גסטהלטר
שירה, פסנתר - שרון גסטהלטר גיטרה חשמלית - יאיר רובין בס - אלעד זהבי תופים - אילן טננבאום

14.12.2016
יום רביעי

דלתות

22:30

שרון גסטהלטר

שירה, פסנתר – שרון גסטהלטר
גיטרה חשמלית – יאיר רובין
בס – אלעד זהבי
תופים – אילן טננבאום

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב