שרון שפיר – הופעת תלמידים
31 ₪

10.05.2019
יום שישי

דלתות

13:30

שרון שפיר – הופעת תלמידים

13:30 31 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב