שריד / ביימל / מייזל + אריאל שיבולת וערן אלישע + אסיף סולו
טריו, דואט וסולו ממיטב סצינת האימפרוב. 30 ₪

07.07.2013
יום ראשון

דלתות

22:30

שריד / ביימל / מייזל + שיבולת ואלישע + אסיף צחר

טריו, דואט וסולו ממיטב סצינת האימפרוב.

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב