שרית שצקי מגיחה מברלין
אורח:ניר טרטר תופים:ניר ברנר קלאסי/פאנק/רוק 30 ₪

20.04.2014
יום ראשון

דלתות

22:30

שרית שצקי מגיחה מברלין

אורח:ניר טרטר תופים:ניר ברנר
קלאסי/פאנק/רוק

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב