שר ניב וטריו כלי מיתר
- ''בידיים רועדות'' הופעת רצפה ב-360 מעלות. משתתפים:יובל מסנר, יובל וילנר ושר ניב 35 ₪

17.08.2016
יום רביעי

דלתות

22:30

שר ניב וטריו כלי מיתר

– "בידיים רועדות"
הופעת רצפה ב-360 מעלות.
משתתפים:יובל מסנר, יובל וילנר ושר ניב
22:30 35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב