שש בפרדס מארחים
אורחים מיוחדים - סרג'נט כרוב, העולם אכזר, אביאל קריב משתתפים: אביאל קריב, אופיר בלומר, יותם הלפרין, ירין ניסים, נדב בלומר,…

18.08.2019
יום ראשון

דלתות

20:00

שש בפרדס מארחים

אורחים מיוחדים – סרג'נט כרוב, העולם אכזר, אביאל קריב
משתתפים: אביאל קריב, אופיר בלומר, יותם הלפרין, ירין ניסים, נדב בלומר, נועה מרמלשטיין, סתיו פרדו
20:00 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב