שש שש שש
שש שש שש להבות' סקאד

30.12.2021
יום חמישי

דלתות

20:00

השקת תקליט של שש שש שש "חלאה"

 

מופיעים:
שש שש שש
להבות'
סקאד

42/50 ש׳׳ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב