ש.ג ותמר פילוסוף
בהופעה אינטימית שני גל - שירה וגיטרה שחר גוטמן- שירה וגיטרה תמר פילוסוף- פסנתר ושירה פולק רוק אקוסטי 30 ₪

02.03.2014
יום ראשון

דלתות

19:30

ש.ג ותמר פילוסוף

בהופעה אינטימית
שני גל – שירה וגיטרה
שחר גוטמן- שירה וגיטרה
תמר פילוסוף- פסנתר ושירה
פולק רוק אקוסטי


30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב