תום יער
ג'ורה של מלאך 2 סטנד אפ 40 ₪ במכירה מוקדמת / 50 ₪ בערב המופע

12.08.2013
יום שני

דלתות

22:30

תום יער

ג'ורה של מלאך 2

40 ₪ במכירה מוקדמת / 50 ₪ בערב המופע

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב