תומר בר
06/09 שירים מקוריים חדשים עם: אביב כהןאברי בורוכוב 30 ₪

06.09.2016
יום שלישי

דלתות

22:30

תומר בר

שירים מקוריים חדשים
עם: אביב כהןאברי בורוכוב

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב