תומר בר
לבד 30 ₪

25.04.2018
יום רביעי

דלתות

21:30

תומר בר

לבד
21:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב