תומר בר
חומרים חדשים משתתפים: אברי בורוכוב, אביב כהן 2 30 ₪

03.05.2016
יום שלישי

דלתות

20:00

תומר בר

חומרים חדשים
משתתפים: אברי בורוכוב, אביב כהן
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב