תומר עפרון והפרחים
משתתפים: ניתאי רם, נדב זוהר, אור לויטן 30 ₪

03.08.2016
יום רביעי

דלתות

22:30

תומר עפרון והפרחים

משתתפים: ניתאי רם, נדב זוהר, אור לויטן
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב