תרה
השקת אלבום יסמין רביב גל פטל עומרי שני 31/40 ₪

20.05.2019
יום שני

דלתות

20:00

תרה

השקת אלבום

יסמין רביב

גל פטל

עומרי שני

20:00 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב