1:1
ו' 18/10 ביצועים אקוסטיים מרעננים לחלק ג' בטרילוגיה משיריו של ערן בר גיל. 60 ₪

18.10.2013
יום שישי

דלתות

22:30

1:1

ביצועים אקוסטיים מרעננים לחלק ג' בטרילוגיה משיריו של ערן בר גיל.


60 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב