1:1
ה' 12 ביצועים אקוסטיים מרעננים לחלק ג' בטרילוגיה משיריו של ערן בר גיל. 60 ₪

12.12.2013
יום חמישי

דלתות

22:30

1:1

ביצועים אקוסטיים מרעננים לחלק ג' בטרילוגיה משיריו של ערן בר גיל.

60 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב