<זוג, סדור>
יותר כיף מיום כיף במימדיון משתתפים: אורי רותם, איתי גיבל, איתן בריצי, אלון ביינר, דורון אטוער 20 ₪

28.08.2018
יום שלישי

דלתות

22:30

<זוג, סדור>

יותר כיף מיום כיף במימדיון
משתתפים: אורי רותם, איתי גיבל, איתן בריצי, אלון ביינר, דורון אטוער
22:30 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב